Prawo zamówień publicznych w Łodzi

Zamówienia publiczne łódź

Prawo zamówień publicznych jest polską ustawą, ustalającą aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Pierwszy dekret został wydany już w 1918 roku. Do 2019 roku ustawa była nowelizowana już 66 razy. Elementy zamówień publicznych, które określa to m.in.:

 • zasady ogłaszania zamówień
 • zasady dokumentowania działań
 • zasady zawierania umów ramowych
 • zasady pracy Krajowej Izby Odwoławczej
 • zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Porady prawne w zakresie zamówień publicznych

Kancelaria prawna w Łodzi Jana Konopackiego przygotowała ofertę porad prawniczych związanych z zamówieniami publicznymi. Dzięki profesjonalnym projektom pism i prowadzeniu spraw w imieniu Klientów w Krajowej Izbie Odwoławczej, pomogliśmy im zdobyć intratne kontrakty. Pomagamy w przygotowaniu ofert, podpowiadamy w zakresie gwarancji i rejkojmi, analizujemy kontrakty z dostawcami i podwykonawcami, tworzymy wnioski i pisma, śledzimy propozycje konkurencji. Zaufaj doświadczeniu radcy prawnego Jana Konopackiego w Łodzi! Pełna oferta w zakresie zamówień publicznych w Łodzi to:

 • obsługa zamawiających i wykonawców
 • pomoc w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innej dokumentacji przetargowej
 • pomoc w przygotowywaniu ofert
 • opinie prawne
 • przygotowywanie pism w ramach prowadzonych postępowań przetargowych
 • reprezentacja podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • porady prawne.