Sprawy administracyjne, w szczególności:

Jan Konopacki - sprawy administracyjne

- porady i opinie prawne w sprawach podatkowych,
- reprezentacja podatników w trackie postępowań i kontroli podatkowych.
- przygotowywanie odwołań do organów wyższej instancji,
- przygotowywanie skarg i skarg kasacyjnych,
- reprezentacja podmiotów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym