Prawo spadkowe

Jan Konopacki - prawo spadkowe

- reprezentacji w sądzie oraz w kontaktach z pozostałymi spadkobieracami
- przeprowadzenia całego postępowania spadkowego (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe)
- przyjęcia i odrzucenia spadku
- uregulowania wszystkich spraw zwiazanych z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw
- prowadzenia postępowania odnoszącego się do spadku zlokalizowanego za granicą RP
- spraw zabezpieczających Państwa prawa do spadku (np.zachowek)
- uregulowania wszystkich spraw związanych z należnymi podatkami w postępowaniu spadkowym
- kwestii podziału nieruchomości między spadkobieracami
długów spadkowych i odpowiedzialności z tym związanej
środków zgromadzonych przez spadkodawcę za życia na lokatach, kontach
- dziedziczenia nieruchomości (np.mieszkania)