Dochodzenie należności od dewelopera i rozwiązywanie sporów z deweloperem w Łodzi

Prawo budowlane w Łodzi ma za zadanie nakreślać zasady dla konstruowania projektów, budowy, konserwacji i rozbiórki obiektów budowlanych. Reguluje także prace instytucji mających styczność z prawem budowlanych, np. organów nadzoru budowlanego. Nasza Kancelaria Prawna w Łodzi Jana Konopackiego ma doświadczenie w poradach prawnych dotyczących zawierania, rozliczania czy przebiegu kontraktów budowlanych. Wiemy, że właściwie sporządzona dokumentacja budowlana to klucz do dalszej, bezproblemowej realizacji kontraktu. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości w zakresie prawa budowlanego, doradzamy najlepsze ścieżki biznesowe. Rozwiązujemy również spory z deweloperami dbając przede wszystkim o dobro naszych Klientów. Dzięki kompleksowej obsłudze możemy również łączyć wspomniane zagadnienia, zawsze dopasowując się do wymagań sprawy, z którą przychodzi do nas Klient.

Prawnik a nieruchomości w Łodzi

Nasz radca prawny reprezentuje przed sądem osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, m.in inwestorów, dostawców materiałów czy deweloperów. Inne komponenty prawa budowlanego w Łodzi, z jakimi spotykamy się podczas porad prawnych to legalizacja samowoli budowlanej, pozwolenie na budowę czy postępowanie przed organami administracji publicznej. Nasi specjaliści zajmują się również ustaleniem stanu prawnego nieruchomości i wszelkich niejasności dotyczących prawa nieruchomości. Wspieramy prawnie Klientów także w przypadkach sporów z deweloperami i firmami budowlanymi. Co jeszcze można uzyskać dzięki współpracy z naszym radcą prawnym w Łodzi?

  • kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę)
  • reprezentacja przed sądami i organami administracji we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, na każdym etapie postępowania
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, których przedmiotem jest nieruchomość (umowy sprzedaży, umowy, najmu, umowy z deweloperami)
  • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • pomoc prawna w sporach z deweloperami i wykonawcami robót budowlanych

Zaufaj nam, wybierz Kancelarię Prawną Jana Konopackiego w Łodzi!

Dochodzenie należności od dewelopera dotyczy sytuacji, w których wspólnota mieszkaniowa lub osoba prywatna dochodzi roszczeń z tytułu wad fizycznych budynku lub innych, za których powstanie odpowiada właśnie deweloper. Zazwyczaj są to firmy zatrudniające wielu specjalistów, dlatego samodzielne wchodzenie na drogę sporu nie jest dobrym rozwiązaniem. Tymczasem korzystając z naszej pomocy, spór z deweloperem w Łodzi będzie podparty wsparciem doświadczonego eksperta.

Rozpoczynając współpracę, przede wszystkim dokładnie badamy sprawę, dzięki czemu jesteśmy w stanie potraktować ją indywidualnie i zaplanować strategię wraz z Klientem. Informujemy o możliwych konsekwencjach, ale też zyskach wyniku dochodzenia należności od dewelopera.

Dochodzenie należności od dewelopera w Łodzi niekoniecznie musi być związane z wadami budynku, ponieważ przedmiotem sporu może być niewywiązywanie się z terminów zawartych w umowie z przedsiębiorstwem, co w wielu sytuacjach skazuje inwestora na straty. Na spotkaniu z radcą prawnym poznasz dokładniej możliwe rozwiązania sytuacji. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.